Sorpresa boletaire d'estiu!Aquests magnífics exemplars de picatornelsl van ser trobat dia 1 de juny, a un alzinar de la zona de Sa Torre de Canyamel.  Tota una sorpresa pel boletaire que el descobrí i ens ha fet arribat aquesta imatge.A  la zona del Coll de Marina també han sortit bolets, més propis de la tardor.