Dues escenes de teatre Les fotografies d'avui corresponen a una representació teatral de l'any 1973, al Teatre Principal (ara Municipal) de l'obra “Llama un inspector”(en català “Amb foc, amb sang i amb angúnia”), dirigida per Antoni Palmer.A la primera escena trobam damunt de l'escenari (sempre d’esquerra a dreta): Joan Sancho Calafat, 
Mari-Germa Melis, Bartomeu Melis, Eloisa Cano i Joan Nebot “Rai”.  


A l'altra imatge trobam una altra escena de l'obra amb  Eloisa Cano, Mari Germa Melis, Bartomeu Melis, Caty Martínez, Joan Sancho, Pedro Massanet i Joan Nebot "Rai".


Imatges cedides per Joan Sancho