Carrer de ses llegítimes. Divendres 26 de juliol a les 7.15h