Image


    Aquesta imatge està  presa a la urbanització Cap Vermell, on es construeixen aquells xalets de cost  tant alt com el seu impacte visual. Però crida l’atenció que algú hagi anat a tan selectes vials, a rompre dues faroles... ja són ganes!. 

   Per ventura han caigut de vergonya.

  De vergonya, del mal que fan al paisatge.