La barrera del parc Infantil del passeig  va quedar feta malbé després del temporal de principis de mes de febrer...

I poc després se va adobar tornant a col·locar les peces que havien quedat escampades per l'arena del mateix parc, i en pocs dies.
Ara bé l'arrenjament ha quedat un poc..."xapucer". Fins i tot podríem dir que pot resultar perillós. Convendria que qualque responsable manàs un adob com cal.