El panell d'informació d'autobusos descansa recolzat a la paret. 
No fa tant que el varen instal·lar i ara resta arrabassat...en fi, que caldrà adobar-lo