Un lector ens ha remès aquesta fotografia tot indicant que està molt content perquè s'ha endreçat l'explanada de l'inici de la carretera de Sa Pedruscada just vora el Lidl, Aquest lector ens recorda que a aquest bocí va ser objecte de certa pol·lèmica quan se construí l'edifici de l'esmentada botiga, obligant a canviar els límits de l'aparcament i se demanà adobar el solar, cosa que no se va fer correctament. Aquesta zona esta gairebé abandonada.

Al manco amb aquesta actuació esta un poc més neta.