Plaça dels pins

El gamberrisme contra el mobiliari urbà sempre és sagnant. En temps de crisi, encara més. Tal volta aquesta farola n'és el millor exemple, atenent que, pel fet d'estar on està, és molt més visible.
Però també cal un mínim de manteniment i molt probablement aquest és el cas. Llavors ve el tema de la mala imatge, etcètera, etcètera.
Nosaltres ni hem fet ni farem llenya d'aquesta qüestió. Queda dit. Meam quin temps es torben a adobar-ho.