No és perillós fer aquests caramulls de material inflamable el mes de juny?. Pitjor encara:
No poden recollir els bidons de benzina de les serres mecàniques, en acabar?


Per contra, els abres morts i caiguts no els toquen. Per què?