Expedient núm.: PLECAT/2022/5
Òrgan col·legiat: El Ple
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 7 / d'abril / 2022 a les 9:30
Lloc: Sala Magna - Centre Cap Vermell.

No admet participació a distància