Aprovats els pressuposts 2021, que apugen a  20.725.500 eurosComençà el Ple bimensual a les 9,30 amb l’absència de Paulí Faba, per motius laborals. Com els anteriors resultà llarg, molt llarg... fins gairebé les 14 hores.

L’acta de la sessió anterior ( del mes d’octubre) no s’aprovà ja que els regidors l’havien rebut el dia anterior i se decidí deixar-la pel proper ple.

Seguint l’ordre del dia s’aprovà per unanimitat  l’elecció d’Ani Muñoz Ferrera com a jutgessa de Pau, en substitució de Suso Rexach.

S’aprovà ( amb l’abstenció  Més, PP i UP) el nomenament de la regidora Mónica Viejo i l’arquitecta municipal Aina Cerdà, com a membres de la “Comissió mixta de seguiment i control de les obres del projecte de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada”.

També s’aprovà per unanimitat la modificació de l’ordenança per a la regulació de les ajudes econòmiques de l’Ajuntament de Capdepera, que adapta l’actual ordenança a la nova situació que es viu socialment i l’adequació dels  serveis socials del municipi.  La proposta ja estava discutida i consensuada a la Comissió informativa i  només es demanà evitar  situacions com la darrera  selecció de beneficiaris del projecte Millora.

Després van venir les habituals relacions de factures despeses, en aquest cas dos relacions de poc més de 35 mil i 128 mil euros. S’aprovaren amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

El plat principal del dia era l’aprovació dels Pressuposts 2021, segons se sentí eren uns “ pressuposts continuistes”.  A la pantalla del Centre Cap Vermell se projectaren unes diapositives amb les dades, mentre el batle i la regidora d’Hisienda anaven comentant-les o llegint-les literalment. Esperem disposar de la presentació per poder publicar-la i poder mostrar el detall dels ingressos i despeses previstes.

En els pressuposts s’inclouen els comptes del Patronat del Castell, que han estat clarament negatius per mor de la COVID i la baixada espectacular de visitants.

En el debat Més per Capdepera criticà alguns aspectes dels pressupost, però al final decidí donar un “vot de confiança” a l’equip de govern i optà per una abstenció. Per la seva banda el Partit Popular i Unidas Podemos, votaren en contra. ( A Cap Vermell ja s’han publicat les justificacions del vot dels tres partits de l’oposició).

Els pressuposts s’aprovaren amb el vots favorables de l’equip de govern, l’abstenció  de Més per Capdepera i Tomeu Moll, i el vot en contra del Partit Popular i Unidas-Podemos.

Per via d’urgència (una tradició  que s’ha afegit als plenaris bimensuals), s’aprovaren dues relacions més de factures (amb els 9 vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició).

També per via d’urgència s’aprovà  ( amb els favorables de tots els regidors, manco el d’Unidas Podemos, que s’abstengué), la modificació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Capdepera i la UIB per a la creació  de la càtedra de Medi Ambient i  Turisme.

De Decrets i Resolucions i de les Notes d’objecció no  se va fer cap comentari.

Pel que fa als “Precs i preguntes” n’hi hagué moltes i variades... moltes reiteratives, però és que hi ha demandes que s’allarguen. Però  anem a parts.

Més per Capdepera:
- Un dels temes reiteratius: la necessitat de pintar els pas de vianants.
- Control de compliment d’aforaments, distancies i normatives per mor de la COVID. Es demana si hi ha prou efectius per a fer el seguiment.
- Aparcaments del carrer Principal de Capdepera, qüestionant que estiguin reservats aparcament les 24 hores i els caps de setmana. Queden aparcaments buits.
- Inici de les obres municipals en carrer Ciutat.
- Licitació de la gestió de les escoletes municipals.
- Motius pel retràs inici curs de l’Escola d’Adults.
- Informació reunió del batles de la comarca de Llevant amb el conseller de mobilitat, pel Tren de Llevant.
- Projecte de l’Escorxador.
- Inici carril bicicleta de Sa Font de Sa Cala.
- Crema de restes vegetals per part d’empreses, a solars privats.
- Asfaltatge de zones de possible domini públic per part de particulars.
- Queixa de les voravies del municipi, i especial de Capdepera.
- Comprovar espai per poder passar cadires de rodes a les voreres de l’urbanització de Son Moll de Dalt.
- Certificats d’obres d’urgència del Passeig Marítim i Passeig de Son Moll.
- Inici obres del carrer l’Agulla i del Passeig Marítim.

Partit Popular:
- Petició de dades de la COVID a Capdepera.
- Queixa del tracte rebut al PAC de Capdepera.
- Solars a Cala Rajada, per a fer aparcaments.
- Horari dels regidors de l’equip de govern.

Unidas Podemos
- Absència regidor als plens per realitzar-se al matí.
- Final d’obres del passeig de Cala Gat.
- Situació del projecte del passeig fins Son Moll. Tema Coves.
- Demanda dades de COVID a Cala Rajada.
- Papereres, excrements de ca, herbes a les voravies, baranes rompudes, accessibilitat platges, neteja solars, fems per tot ... aspectes que cal millorar. Treball del Projecte Millora.
- Control del Punt Verd, ús de targeta.
- Hi ha repartiment de mascaretes al públic, per part de l’Ajuntament?
- Es farà concurs per la plaça de cap de policia?
- Repercussió de l’avançament de la temporada baixa a les despeses de recollida de fems.
- Increment taxa de fems, falta de comunicació.
- Problema d’aparcament a zones urbanes.

Tomeu Moll
- Asfaltatge del carrers de Cala Gat.
- Pas de vianants, angles morts en llocs puntuals.
- Pal d’electricitat en carrer Isaac Peral/Monges, molt tombat.
- Festa del Reis, proposta que navegui barca amb estrella davant la costa.
- Horari del Projecte Millora, per si hi ha opció ajudar a la gent gran als mercats.
- Recordatori de pagament semestral als regidors oposició per assistència a plens i comissions
- Queixes per excrements de cans als carrers.

Aquestes són l majoria dels temes pels que s’interessaren els regidors de l’oposició.  Pot ser alguna ha quedat al tinter, però amb gairebé quatre hores i mitja de reunió, la crònica podria ser llarguíssima.

Per acabar el ple el batle Rafel Fernàndez acomiadà als regidors fins l’any vinent, ja que el pròxim ple (si no hi ha novetat) serà passades les festes de Nadal.