Excusatio non petita, accusatio manifesta.

Un grup de policies locals titlla de falses les denúncies contra alguns dels seus companys   

 

Image

El “Diari de Balears” del dissabte dia 29 es fa ressò d’un escrit procedent “d’una gran part dels components del col·lectiu” (policies locals de Capdepera). Segons aquest escrit, que també ha estat lliurat al batle, i en boca dels signants, es diu que “creim que són falses (les denúncies) en basar-se únicament en rumors, sense demostrar proves”. “Tot això fa malbé –continuen dient–la imatge de tot el cos policial i té per finalitat desprestigiar certs comandaments superiors”. En un altre paràgraf, afirmen que “es pot destacar que quant a la pràctica de l’esmentada informació reservada, és de suposar a criteri de part d’aquest col·lectiu que l’Instructor no l’ha dut a terme amb rigorosa imparcialitat, si bé dóna a entendre que es va iniciar la mateixa amb un clar partidisme i que ha estat viciada des del seu inici, en base suposadament a la falsa informació abocada”. “Així mateix, destaca que tot això pot respondre a una clara campanya contra l’organigrama i funcionament establert pel responsable d’aquest Cos”. Els signants, finalment, acusen alguns dels seus companys d’empenyorar “el seu temps de servei i particular a desprestigiar la seva pròpia professió i col·lectiu a què pertanyen, en lloc de dur a terme les seves funcions”.

 

Des de “Cap Vermell” ens hem limitat, fins avui, a donar compte dels esdeveniments tal com han anat succeïnt, fins on hem sabut. Aquesta carta, però, pensam que trenca tots els esquemes. Quan l’expedient encara està en fase d’instrucció, sense que hagi transcendit cap nom, ens sembla molt greu –i molt significatiu– que un grup de policies surti en defensa d’alguns dels seus companys. I fer-ho, a més, en els termes que ha divulgat la premsa, parlant de manca d’imparcialitat, de partidisme o de campanya contra alguns membres del Cos, és una forma de coacció com qualsevol altra i una manera de posar en entredit els mecanismes legals. Això és, simplement, abrigar-se abans de ploure. Com deim en els titulars, excusatio non petita, accusatio manifesta.

 

Nosaltres continuarem esperant que es pronunciï qui ho ha de fer: la Justícia.