Salutació de Bernat Martí, Patró Major de la Confraria de Pescadors de Cala Rajada

 

Amb el pas dels anys, alguns esdeveniments que un dia constituïren una novetat i desvetlaren el nostre interès vénen a convertir-se en ordinaris, adopten un caràcter previsible i es fan un lloc en el calendari particular de molts de nosaltres. Ens hi avesam i els esperam, perquè ja són un dels nostres referents. Fins i tot, desitjam que reapareguin d’acord a un ritual que hem anat bastint a mesura que ha passat el temps.           

Sé que pot semblar pretensiós atribuir a la MOSTRA DE LA LLAMPUGA de Cala Rajada les característiques d’element referencial. Però també sé que, fins arribar a l’actual sisena edició, aquesta trobada ha anat arrelant, s’ha enrobustit i s’ha consolidat, i ara mateix ja és una fita desitjada per moltes persones.           

Estic convençut que els sis anys de feina de la Confraria de Pescadors per aixecar aquesta fira no han estat inútils. La llampuga és avui una espècie apreciada per molta gent que no la coneixia o que la considerava un peix vulgar, encara que no n’hagués explotat ni una mínima part de les seves possibilitats gastronòmiques. El seu prestigi, d’altra banda, s’ha vitalitzat entre els qui n’hem menjat tota la vida amb devoció i ara hem après a presentar-la a taula de moltes i atractives maneres.           

Quan em referesc a la feina de la Confraria de Pescadors, ho faig des de la consideració de la nostra entitat com a nucli vertebrador de la Mostra, però també des del reconeixement a totes les institucions, empreses i particulars sense el suport dels quals els nostres esforços esdevindrien inútils: Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Ajuntament de Capdepera, Associació Hotelera, restaurants participants, associacions de la Tercera Edat, amics i amigues... tots ells convertits en punts de recolzament des dels quals aixecam una idea i la feim realitat.           

Teniu per ben segur que és per mi un orgull presidir la Confraria de Pescadors en ocasions com aquesta, en moments en què som capaços de donar-nos la mà i de treballar plegats per al nostre poble.           

Moltes gràcies a tots.           

Siau benvinguts a la VI MOSTRA DE LA LLAMPUGA.