Image

La solució de qualsevol problema passa per reconèixer que aquest problema existeix.

A la fotografia, el diligent agent de la Policia Local –ai, la Policia Local, quant d'espai està protagonitzant des que encetàrem aquesta pàgina!– es dedica al noble esport de posar multes. Però hom té la sensació que aquest és un esport que es practica ad libitum, toca a qui toca.

Mentrestant, l'Ajuntament és conscient que té un problema i, per tant, hi hauria de posar remei? Creuen aquest Ajuntament i tots els del passat, que enviant les tropes a posar multes el problema se soluciona? Pensen, devers la Sala, que els cotxes es poden fer desaparèixer?

I si parlàvem d'aparcaments?