El pressupost de manteniment ha augmentat considerablement respecte de l'any anterior

 

L'Ajuntament està duent a terme una intensa activitat de manteniment en diversos llocs del municipi, en execució dels contractes adjudicats recentment en matèria de camins rurals, voravies i senyalètica horitzontal.

Pel que fa als camins rurals fa vàries setmanes que varen començar les feines de manteniment, concretament per la zona de de les carreteres de Cala Mesquida i de Can Patilla i els camins pròxims. La resta s'anirà fent al llarg de l'any. El pressupost enguany és de 200.000 €, mentre que l'any passat era de 50.000 €, és a dir s’ha multiplicat per quatre.

Quan a voravies, a Cala Rajada hem vist que estan treballant a la zona de l'església, mentre que a Cala Mesquida se n'han arreglat un grapat o directament s'han fet allà on no n'hi havia. El pressupost per a enguany és de 90.000 €, 15.000 més que a l'anterior exercici.En paraules de la regidora de vies i obres, Núria Garcia, “Teníem clar que el manteniment havia de ser un aspecte clau d'aquesta legislatura, i per aquest motiu s'ha augmentat el pressupost. De fet, no descartam ampliar les quantitats per a enguany amb el romanent de tresoreria que disposa l'Ajuntament”.També aquestes passades setmanes hem pogut comprovar com s'han pintat moltes línies de senyalètica horitzontal, tant a Capdepera com a Cala Rajada. I després de l'estiu possiblement comencin les tasques de pavimentació de carrers, que enguany compta amb un pressupost de 180.000 €, més del doble que l'any passat.Garcia, no obstant, diu que això és una feina a mig i llarg termini. “Tot i l'augment de recursos, hi ha tantes necessitats a quasi totes les zones del municipi que és impossible fer-ho tot de cop. Anirem fent i mirarem d'arribar a tots els barris al llarg de la legislatura”.