Les obres de restauració de la Capella d’ Es Carregador van començar dia 5 de febrer i per ara no tenen data d’acabament. En un primer moment la duració de l’obra havia de ser aproximadament un mes, però degut  a una sèrie d’impresvists relacionats amb elements estructural, es perllongarà.


El projecte implica una reforma total  de l’edifici que inclou la substitució de la coberta, la reparació i reforç dels murs de càrrega, el cosit dels cruis, adobar els tancaments, acabats interiors i exterior i l’eliminació  de materials impropis i incompatibles per evitar mals a l’edifici. El pressupost inicial arriba a 32.800 euros, però hi haurà sobrecost, a causa dels imprevists recents, que estan pendents de calcular.

La intenció és completar totes les actuacions enguany i no deixar feines pendents.


Pel que fa a l’interior, en Francesc Bernabeu, ens ha comentat que “La imatge de Santa Catalina Thomàs es troba en bon estat de conservació, no així els altres elements que no han pogut salvar-se degut a que, pel mal estat de la capella, s’han vist afectats per les filtracions d’aigua i el col·lapse de la coberta. El Bisbat de Mallorca proveirà a la capella de mobiliari litúrgic, sense cap despesa per part de la parròquia”.
 Agraïm a Mn Francesc Bernabeu la seva informació.