Ahir (per divendres 1 de desembre) es va realitzar a Ses Voltes de Can Creu d'Inca la reunió de la comissió de seguiment de la càtedra de Medi Ambient i Turisme que duen a terme la Universitat de les Illes Balears i l'Ajuntament de Capdepera.

A la reunió hi assistiren per part de l'Ajuntament de Capdepera: Agripina Rocha, regidora de Turisme; Manuel Filgueiras, regidor de Medi Ambient; Marga Servera, Tècnica de Medi Ambient i Bernat Ginard, funcionari de l'Ajuntament. Per part de la Universitat de les Illes Balears: Loren Carrasco, vicerectora d'Innovació i Transformació Digital; Tomeu Deyá, PDI nomenat pel Consell de Govern i de manera telemàtica, Samuel Pinya, PDI nomenat pel Consell de Govern. Tmbé hi eren presents per part de FUEIB: Luis Vegas, director FUEIB: gestió econòmica-administrativa i Antoni Morro, Tècnic OTRI i gestió tècnica.

A aquesta reunió s'han marcat les línies de feina a fer en aquesta nova etapa de la càtedra, i començat a preparar les diferents formacions que es realitzaran al municipi com també les visites, tallers i seminaris que podran dur-se a terme a Capdepera.