Els sindicats SPPME, CSIF i FSP-UGT a l'Ajuntament rebutgen el comunicat d'una part de la Policia Local. Manifesten que els problemes i mancances que es pateixen varen ser provocats per l'anterior batle i que hi ha treballadors municipals que intenten desestabilitzar l'actual equip de govern.

Els representants i delegats sindicals de SPPME, CSIF i FSP-UGT a l'Ajuntament de Capdepera han emès un comunicat, que podeu llegir a continuació, que surt al pas d'un altre comunicat que es va publicar al diari Última Hora el passat cap de setmana, remès per alguns dels integrats de la Policia Local.

En aquell comunicat publicat a Última Hora un sector de la Policia Local acusava l'actual equip de govern de no donar solució als problemes de manca d'espai físic i de material de servei, així com de filtracions d'aigua i aigües residuals a les actuals dependències. També realitzaven acusacions sobre el desmantallament de la Unitat de Platges.

Doncs bé, els representants de SPPME, CSIF i FSP-UGT manifesten tot el contrari, és a dir, que totes les mancances denunciades venen de l'època de Rafel Fernàndez, a qui acusen de no haver fet res durant tots els seus anys al cap de l'Ajuntament per resoldre els problemes denunciats. També indiquen que la Unitat de Platges no funciona a causa de la renúncia dels seus integrants.

És més, els delegats dels indicats sindicats acusen a una sèrie de treballadors municipals, per motius personals i de simpaties polítiques concretes, de voler desestabilitzar i desprestigiar l'actual equip de govern, el qual, recordem, no fa ni cent dies que va prendre possessió.

Aquest és el comunicat dels sindicats SPPME, CSIF i FSP-UGT: