Fa uns dies informàvem que per diversos motius (saturació del pàrquing, estalviar-se el pagament o “perquè jo aparco on vull”) enguany hi havia molts d’estacionaments de vehicles en les voreres de la carretera d’accés a l’aparcament de Cala Agulla.

Malgrat la policia local multa als infractors, el problema persisteix, i no només a l’esmentada carretera sinó a altres camins propers a la platja com el camí d’En Roig.

Han arribat a moure les grans pedres o tombar rompre els pals de abalisament per poder aparcar. Malgrat els senyals de trànsit indicant la prohibició n’hi ha conductors que fan cas omís. Les imatges són prou evidents.