Image

A instàncies de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca
es modifiquen els merlets, donant-los un caire més medieval 
d'acord amb el model de la torre de Canyamel.

Mateu Garau, president del Patronat del Castell, ens ha comunicat que la Junta del Patronat en Ple ratificà la proposta de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca.

Les obres que s'han iniciat a la zona del Portalet han d'estar acabades a finals de gener. Aquesta intervenció ha estat dirigida per l'arqueòloga Catalina Garau i compta amb una ajuda d'aquesta institució de 28.000 € (que suposa un 75%) del pressupost.

Image

De tots és conegut el fet que els merlets foren col.locats per la família Gili i Zaforteza a meitat del segle XIX en adquirir el Castell en subhasta pública.

Com podeu comprovar a les fotografies, s'ha pres com a model de merlet el de la torre de Canyamel, que segons els experts és la més antigua i característica de la Mallorca medieval.

Image