Inclou la zona d’especial conservació (ZEC) i Zona d’Especial Protecció per a lesAus (ZEPA) del Cap Vermel

Un document molt detallat i ambiciós, de 258 pàgines, que regula tot el Llevant de Mallorca. Des del Cap Vermell a Porto Colom.

Entre els objectius destaca l'incrementar el nivell de coneixement per a la millora efectiva de l'estat de conservació dels tipus d'hàbitats i les espècies Natura 2000, afavorint línies d'investigació que permetin aprofundir en el mateix o afavorir la recuperació a un estat de conservació favorable dels tipus d'hàbitats i les espècies Natura 2000. que ho requereixin, en coherència amb les estratègies de conservació o plans de gestió aprovats fins a la data, per tal de mantenir o millorar els valors de referència de cada element clau.

Així mateix, es defineixen objectius de conservació específics per a cada un dels elements clau, partint dels actuals valors de referència