El manteniment Cala Lliteres, 718.272,43€ i la demolició de l'edifici Juan Sebastián el Cano i execució de la plaça, 718.000,00 €.


Al BOIB nº 6 de 14 de gener de 2023 es publica l'aprovació de Resolució per la qual s’aprova la selecció projectes de millora d’infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització de l’oferta turística de Mallorca dintre del marc de l’economia circular per un total de vint-i-un milions d'euros. 

D'entre els projectes aprovats hi figuren dos de Capdepera: El manteniment Cala Lliteres, 718.272,43€ i la demolició de l'edifici Juan Sebastián el Cano i execució de la plaça, 718.000,00 € (antic hotel Tucán)
El màxim de subvenció de cada projecte era de 750.000€. i el cost total dels dos projectes puja a 1.750.000€.

En el passeig de cala Lliteres es canviarà el paviment i es renovarà el mobiliari urbà. En la plaça de JS EL Cano es farà una zona d'aparcaments i una altra d'oci.

En el marc de la convocatòria de 2022 per seleccionar projectes de millora d’infraestructures turístiques (BOIB 128 d'1 d'octubre de 2022)