L'Ajuntament de Capdepera ha iniciat el procés de consulta ciutadana sobre els usos de l'antic edifici de l'Ajuntament de Capdepera, abans de redactar el seu projecte de reforma.
L'edifici, que actualment està tancat, ha de ser objecte d'una reforma, el finançament de la qual s'espera que sigui amb fons europeus. Per part del Consistori és prioritari conèixer l'opinió de la ciutadania sobre els usos que aquest hauria de tenir. L'edifici consta de 3 plantes, cada una d'elles d'entre 281 m² i 336 m².

La legislació urbanística vigent només permet que l'edifici es destini a usos administratius. Tenint en compte aquest condicionant, les possibles alternatives són les següents:
• Sala d'exposicions
• Sala de reunions
• Sales d'assaigs
• Sala polivalent
• Àrees de gestió municipal
• Oficines per empreses de nova creació
• Coworking o despatxos privats
• Escola d'adults
• Escola oficial d'idiomes.

Entres aquestes, cada ciutadà podrà elegir fins a un màxim de 3 usos.
També és dona l'opció a la ciutadania d'oferir més alternatives, tot i que es necessiti reformar la legislació vigent.
Tots els ciutadans de més de 16 anys empadronats a Capdepera poden votar directament en la consulta. Es pot fer per dues vies.
D'una banda, mitjançant el portal de participació de l'Ajuntament Capdepera Respon (https://oncapdepera.com/capdeperarespon/ca/enquestes) o als punts de votació mòbils habilitats en les ubicacions i horaris següents:

- Diumenge 15 de gener (19-21h): Plaça d'Orient
- Dimarts 17 de gener (16:30-18h): Plaça d'Orient
- Diumenge 22 de gener (11-13h): Plaça dels Pins
- Dimecres 25 de gener (10-12h): Mercat de Capdepera
- Dissabte 28 de gener (10:30-12:30h): Mercat de Cala Rajada
- Diumenge 29 de gener (18:30-19:15h): Teatre

En ambdós casos, i per tal de garantir la no duplicitat de votacions, les votacions es faran identificant el DNI de la persona. En cas de no aportar el DNI el vot no podrà ser comptabilitzat.
La població de 12 a 16 anys també podrà participar en el procés. En aquest cas, l'Ajuntament acudirà directament a l'institut, on s'explicarà el procés i els joves podran votar.

Finalment, cal destacar que l'Ajuntament celebrarà dues reunions presencials per tal que la ciutadania pugui donar la seva opinió directament en una sessió pública.
La primera es celebrarà el dia 22 de febrer a les 19 h a Capdepera, al Teatre.
La segona, el dia 23 de febrer a les 19 h a Cala Rajada, al Cap Vermell.

Des de l'Ajuntament s'anima a la ciutadania a participar en el procés que està previst que finalitzi dia 28 de febrer.