Durant el mes de desembre 2022, s’han fet distints adobs i apedaçats a les voreres dels carrers del nostre municipi, també s’han asfaltat trams de carrer. Sens dubte totes necessàries, malgrat sempre resulten insuficients.

Mantenir l’asfalt dels carrers en bones condicions i totes les voreres adobades no és tasca fàcil, però quan s’afegeix  una manca de manteniment periòdic, tot se complica i la imatge general és de deixadesa. EL motor de l'economia local és el turisme i la imatge que dona el nostre poble als visitants no és l'ideal.Aquest mes de desembre hem vist distintes actuacions per millorar la situació, al final no deixa de ser un apedaçament aquí o allà, asfaltar un tram i deixar altre...Però benvingudes siguin aquestes actuacions puntuals que, a falta d’un pla més ambiciós i general, al maco elimina alguns punts molt deteriorats. Per exemple, a l'entrada a Capdepera des de la rodona de "sa Llata" a l'inici del carrer Roses, demanada insistentment, s'ha enrajolat la vorera o l'entrada des de de la rodona dels quatre cantons fns el carrer Nord.
 A  Cala Rajada també s'han asfatat carrers i adobar voreres.Una actuació que arrancà abans de Nadal i sembla que encara durarà una estona, és fa a la plaça de Son Moll. De moment tota està aixecada, amb grans síquies. Ens comentaren que l’obra tenia com a finalitat evitar l’acumulació d’aigua que es crea a la plaça cada vegada que plou. Sembla que és fa una actuació contundent, tot esperant que la solució sigui definitiva i el torrent de Son Moll no s'anegui cada vegada que plogui amb certa intensitat.

Les obres que havien de començar abans de Nadal i que no acaben d’arrancar són les de finalització del pavimentat del passeig marítim de Cala Rajada i executar les zones verdes projectades. Encara falta temps, però  com deia un veí de la zona “Espero que en arribar la temporada turística tot estigui enllestit”.