L'atzavara (Scyphophorus acupunctatus) és una planta inclosa al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, per bé que la tenim com una imatge pròpia de la costa mediterrània.  A Capdepera és present als passeigs de les nostres costes, el camí/passeig entre Son Moll i n’Aguait s’anomena “passeig de les Atzavares” i la seva silueta forma part del paisatge des de fa molts d’anys, trobant-se exemplars de gran mida.

Aquest estiu s’ha constatat que alguns exemplars s’han vist afectats per una plaga que els ha acabat afectant molt greument i han hagut d’ésser retirades.

Sembla que han estat afectades pel morrut negre, un coleòpter originari de Mèxic (com la pròpia atzavara) que incideix de forma selectiva sobre les atzavares. Realment són les larves del morrut les que fan mal a la planta, menjant-se la base de les grans fulles.

En alguns indrets, on les atzavares són considerades com espècie invasora, han decidit no actuar contra la plaga del morrut al considerar que pot fer de control de la proliferació de planta. A Cala Rajada pot significar acabar amb una imatge pintoresca de la nostra costa.