Durant la segona quinzena d’octubre alguns establiments turístics de Cala Rajada van començar a tancar les seves portes, simultàniament a la minva de visitants. Hotelers i restauradors coincideixen  en valorar com a molt positiva la temporada, per be que alguns han comentat que el compte de resultat no ha estat tan bo com pot semblar a primera vista, degut a l’increment de les despeses de subministraments (electricitat, alimentació... ).


Dia 1 de novembre és quan s’ha notat especialment que la temporada estival ha acabat, malgrat la calor estiuenca d’aquesta tardor. A les platges s’han llevat els para-sols fixos, s’han tancats els xibius de platja, no n’hi ha servei de socorrisme, tanquen terrasses, bars, discoteques, restaurants ... i s'han tancat molts d'hotels. Durant tot el mes ha estat un degoteig gairebé constant.
En breu esperem publicar la valoració de la temporada de diferents protagonistes del món del turisme, la principal indústria local.(*) Imatges: platges amb para-sols i sense, amb pocs dies de diferència.