Benificiarà a les famílies dels infants de 2 a 3 anys escolaritzats a Es Ferreret i Eriçons 

Dia 27 de setembre va haver un ple extraordinari per a modificar l’ordenança fiscal de les escoletes de Capdepera. Aquesta modificació i la posterior signatura del conveni entre l’Ajuntament i la Conselleria d’Educació, respon a l’aplicació  del Decret Llei 8/22 de mesures d’urgents per a garantitzar la gratuïtat de l’Educació Infantil al tercer nivell d’Educació Infantil.

El Govern la finançarà (mitjançant conveni entre la Conselleria i els titulars de la xarxa pública d’escoletes) però abans cal desglossar les quotes que paguen les famílies per trams horaris. Aquest desglossament afecta al període de juliol i agost (els usuaris han de pagar les mensualitats de 150 euros per mes) i els serveis com l’escola matinera i menjador. Tot plegat fa que hagi un increment de l’assignació pels alumnes de 3r curs del primer cicle ( 2 a 3 anys) per part de l’Ajuntament.

A Capdepera la gratuïtat afectarà a les quotes que paguen els pares pel servei de guarderia, però no serà gratuït el servei de menjador. Es preveu que en propers cursos es vagi ampliant l'àmbit de la gratuitat a altres cursos de l'etapa entre 0 a 3 anys.