Imatges per al record
Aquesta imatge ja és per al record. Mai més la veurem. Feta diumenge a la trobada de batucades. La gent seia tranquil·lament al mur. No es recorda cap accident i ni incident. Però la normativa diu que hi ha perill i s'han de posar barreres i a quina distància. Tot està normativitzat.
Poc importa l'estètica ni la funcionalitat.La zona pertany a Ports. Esperem que les barreres no acabin a Son Moll. 
I si ara esdevé aquí un accident. Es demanaran responsabilitats?