L’any 2016 la platja de Na Llóbrega, va ser declarada pel consistori gabellí com a platja per a cans durant tot l’any. El problema era que es tracta d’un platja molt llunyana i d’accés no gaire fàcil (especialment per a gent gran o mobilitat reduïda).

El darrer ple de l’Ajuntament de Capdepera ( 12 d’agost 2021) se va aprovar, per unanimitat,  que la platja de Na Ferradura s’autoritzés l’estada amb cans.  

Des de col·lectius animalistes i propietaris de mascotes s’havia demanat el canvi de platja autoritzada, proposta recolzada per partits de l’oposició i que ara ha comptat també amb el suport de l’equip de govern, per tant la proposta ha acabat aprovant-se per unanimitat.

Aquesta platja s’ha trobat adient perquè es troba en la zona urbana, al passeig marítim de Cala Rajada, i no és molt freqüentada per banyistes.  

  

S’instal·larà la corresponent cartelleria i les normes  que s’hauran de complir, tant pel que fa al respecte a altres usuaris de la platja i a les normes sanitàries.

Entre d’altres es troba l’obligació de recollir els excrements dels animals i dipositar-los en una bossa tancada a les papereres, necessitat que els cans estiguin identificats amb microchip, que estigui vacuans i desparasitats. Els animals de caràcter perillós han d’anar fermats i amb morrió. Normes d’altra banda d’obligat compliment en altres espais públics.

Cal recordar que les ordenances municipals prohibeixen la circulació i estada d’animals a les platges del municipi durant les temporades de bany, excepte les autoritzades.

Esperem que es faci bon ús i es respectin (i facin respectar) les ordenances i normes.