Plaga de mosquits
Algú ens pot donar noves de la plaga de mosquits d'aquest estiu? Heu reparat que quasi no hi ha mosques?
Están correlacionats de causa a efecte aquests dos fenomens naturals?
Trasmeten el covid, les picades de moscard? Son una espècie a protegir?
Per què patim en silenci i resignació les seves picadures?
Per què no hi ha una Associació de Picats per Mosquits (APM)?
Que exigiria a Sanitat llançar una campanya de desmosquitització.

No me molestis mosquit
No me molestis mosquit
No me molestis mosquit
Per què no te'n vas a ca teva?
No me molestis mosquit
Deixem menjar amb delit
No me molestis mosquit
Per què no te'n vas a ca teva?
Mosquit bonic
ja no puc mès,
como no me deixis
t'arruixarè!