La detenció se produí dia 3 d'agost i els fets es remunten al mes de juliol