Amb la mar de nord de la setmana passada comparegueren per Cala Agulla i la costa del passeig de Cala Lliteres restes d’una embarcació. Coixins, bocins de casc... Alguns d’aquests restes eren damunt les roques i la platja de Cala Agulla.

A la premsa hem llegit que dijous passat, la policia local de Capdepera sorprengué a tres joves que pretenien dur-se’n el motor d'una embarcació embarrancada als penja-segats, amb un camió grua.

Sembla, segons Ultima Hora, que els equips d’emergència van ser requerits en el lloc dels fets (passeig de Cala Lliteres)  perquè havien avisat que un camió havia quedat mig bolcat mentre intentava extreure el motor de la embarcació.La policia local de Capdepera va arribar i va trobar els tres joves en ple “rescat”. Els joves van justificar-se afirmant  “ que la seva intenció era ajudar al medi ambient amb la descontaminació del litoral de la costa”. Aquestes explicacions no van convèncer als policies ja que “aquestes accions de neteja necessiten la corresponent autorització”. Així que els funcionaris policials van fer un informe que van remetre a la Guàrdia Civil i al Jutjat informant dels fets i la identificació dels tres sospitosos.
 

Cal dir que el camió que intentava fer l’extracció de l’embarcació va quedar mig bolcat ja que va patir un desnivellament degut al pes del motor i la seva recuperació no  va ser fàcil i va necessitar que altra grua l’ajudàs a recuperar la verticalitat.

Molts de vianants quedaven sorpresos veure el “rescat”. Esperem que es puguin retirar les restes del vaixell el més aviat possible,
 Així il·lustrava el diari UH la notícia