A rel de la nota publicada al voltant dels garballons del passeig de ses Atzavares, ens han comentat que la malaltia dels garballons afecta arreu, tan a vora mar com a la muntanya. A altres espais naturals s'hi troben zones amb garballons afectats.La Conselleria de Medi  Ambient, de moment no disposa de remei efectiu per aturar aquesta malaltia que s'atribueix a la Paysandisia archon, que ataca el garballó (Chamaerops humilis ) i que s’introduí a Mallorca amb l’entrada massiva de plantes per a les urbanitzacions.