A la platja de Canyamel hi ha grans munts d'arena preparada per a ser escampada.  Ens han informat que aquests caramulls estan fets per acumulació de l'arena que ha tret la mar en els darrers temporals. Recordem que amb la tempesta Glòria va desaparèixer molta arena arrossegada cap a la mar, però posteriors temporals la van tornar a poc a poc. L'Ajuntament demanà una autorització per a acumular-la al fons de la platja i després escampar-la, just abans de començar la temporada turística.A causa de la crisi de la COVID-19, la temporada turística encara no ha començat, ni hi ha una previsió de data d'inici, per tant no s'ha escampat.