Una lectora ens ha remès tot un seguit d'imatges del passeig del torrent de Canyamel, en les quals ens mostra el deteriorament del passeig de fusta per a vianants que voreja el tram final. Desconeixem si és per manca de manteniment, pels efectes de les torrentades o per ambdós motius combinats.  Se suposa que després de les inundacions es gastaren molts de doblers per reparar les zones afectades. 

El cas és que el passeig necessita adobar, malgratque en alguns casos es tracti d'accions puntuals. És una pena que un espai tan especial doni  aquesta imatge general d'abandó i deixadesa.