La crisi del coronavirus también toca de ple als pescadors de Mallorca, que s’han vist obligats a reduir la seva activitat a la meitat. La disminució del consum està afectant directament a les vendes, que han devallat de manera considerable en aquestes setmanes d’alarma sanitària, degut per la falta de mobilitat de la gent cap els mercats i el nul consum per part dels que anomenen grans compradors, del sector de restauració i hoteleria. 

 A les “aturades biològiques” setmanals de les ‘barques de bou’, que segueixen vigents, s’afegeix la reducció de demanda a la llotja, que afecte a totes les embarcacions professionals (tant les barques de bou com els llaüts), s'adoptaren unes mesures excepcionals, que obligava a les embarcacions professionals a alternar les seves sortides de treball, que suposava sortir a pescar en torns (dia si, dia no),  mesures per garantir el subministrament de peix als mercats, peixateria, supermercats i grans superfícies, per una banda i per una altra banda, evitar la baixada total dels preus, ajustar la demanda real, per estalviar l‘acumulació de captures a la llotja que després no es pogués vendre. Mesures que al llarg d’aquestes setmanes, en general, no ha acabat de satisfer les perspectives de totes les confraries. 

 Els torns de pesca es distribuiren proporcionalment en funció de la quantitat d’embarcacions i tipus de pesca de cada port, així, les embarcacions de Sóller, Cala Rajada, Porto Cristo, Palma i la Colònia de Sant Jordi surten un dia, i al dia següent ho fan les d’Andratx, Portocolom, Santanyi, Alcúdia i Pollença. Amb aquesta distribució es garanteix que sempre hi hagi barques de bou, palangre, etc... pescant, i l’abastiment sigui proporcionat.

 Però, si a tota aquesta situació excepcional, també si afegeix que la flota pesquera de Cala Rajada, també ha sofert la tupada del mal temps molts de dies del mes de març, amarrant les embarcacions sense poder sortir a pescar (sobretot els llaüts). Diuen que la mala sort la trobes tota de cop, idò, els nostres pescadors justament ara veuen com la temporada de sípia no els és favorable, que l’inici de la temporada de llagosta s’haurà d’ajornar (i segur que ja no serà lo mateix), i que la temporada de pesca de la tonyina tampoc tendrà el seu rendiment. Ara per ara, els palangrers i les barques d'arrossegament són els que menys es veuen afectats per aquesta situació, al mateix temps que la confraria de Cala Rajada va decidir tancar el seu local Punt de Venda diari a damunt es moll. 

Deixant de banda l’activitat pesquera com a tal, les barques de bou, segueixen oferint durant aquestes setmanes (si el temps ho permet) el suport d’escolta i “guarda de cable” de manera rotatoria; escolta, que consisteix en acompanyar a l’embarcació que realitza els treballs de col·locació del cable submarí, que ha de dur la corrent elèctrica fins a Menorca, treballant com una jornada normal de pesca i cobrant per aquest motiu, una dieta que ajuda a rescabalar el fet de no sortir a pescar.

 Sols recordar que ara més que mai hem de consumir peix fresc!!

 

Segueix els consells d'en Pep Uceda i aquests dies, no oblidis agafar peix fresc, quan facis la teva compra! ? Clica l'imatge per escoltar les declaracions d'en Pep Uceda

I
matges, Cap Vermell,  Diario de Mallorca i UH