El present curs, 19-20, el CEIP s’Alzinar ha duit a terme una iniciativa pionera en el món educatiu, ha posat en marxa un Protocol de detecció i intervenció d’alumnes altament sensibles.El protocol ha constat de tres fases. La primera fase ha estat una formació a tot el claustre del centre, donant informació sobre aquest tret de la personalitat present en un 20% de la població, i explicant estratègies d’actuació dins de l’aula. La segona fase ha consistit en passar un test a tot l’alumnat del centre que ompliren les famílies. La tercera fase ha culminat avui amb una xerrada dirigida a les famílies que ha estat tot un èxit.En aquesta xerrada s’ha explicat què és l’alta sensibilitat, quines conseqüències, tant negatives com positives, comporta aquest tret de la personalitat i s’han donat estratègies a les famílies per ajudar als seus fills i filles a gestionar millor el món que els envolta.Hem d’agrair la gran participació de les famílies durant tot el protocol i especialment en la xerrada d’avui.