Rodney Reed, comdenat a mort
Rodney Reed du 20 anys al corredor de la mort des que va ser declarat culpable d’assassinat al 1996.
Sobre la seva culpabilitat hi ha dubtes ja que hi ha declaracions jurades que posen en entredit les proves que el condemnaren.
Se li està denegant la realització de noves anàlisis d’ADN i serà executat, si el Governador de Texas i la Junta d’Indults i Llibertat Condicional no ho aturen,
el proper 20 de novembre de 2019.