Amb les pluges fortes surt la brutor de les canonades 


Amb les fortes pluges se la tardor, periòdicament assistim a l'evidència que el sistema d'evacuació de pluvials i aigües brutes del nostre municipi resulta molt deficient.  Aquest dies ens han remés vídeos (dissortadament no el podem reproduir per motius tècnics) que mostren com els torrents i desaigües amollen aigua amb semblança d'aigües brutes, tant pel color com per l'olor que desprenen (segons testimonis).  El cert és que l'aigua surt pels registres i rossega tot casta de brutors, com ara les "tavalloletes" que embossen els filtres i fan malbé els motors propulsor ( quan se'n prendran aquest problema amb una mica de rigor?). 

L'endemà dels aiguats s'ha hagut de fer feina als motors de Son Moll i Sa Pedruscada, motors que han de ser revisats molt sovint. 

Si bé és cert que amb pluges importants sempre n'hi haurà problemes per acumulació d'aigua o per embossament dels embornals, també és cert que la xarxa de pluvials i avaqüació de fecals necessita una inversió important per revisar les canonades i substituir els trams necessaris per a millorar la xarxa.

No val anar apedaçant aquí i allà en funció de la detecció de fuites o embassament de voravies.