Per una vegada han fet cas de la denúncia d'un lector i han senyalitzat i retirat diversos cotxes. Queda dit!