Per no pagar l'aparcament de l'Agulla,...i fins que passi una desgràcia

Una lectora ens denuncia que al camí de cala Moltó està prohibit aparcar en ambdós costats. Però els més vius, per tal de no pagar l'aparcament de l'Agulla aparquen als dos costats del camí.

Esperem que no hi hagi cap emergència que aquesta situació obstaculitzi el pas.