Can Rata ha obert les portes als usuaris aquest matí. Les noves dependències municipals que acullen el departament de Benestar Social de Capdepera ja estan operatives al cent per cent. 
L’edifici compta amb dos despatxos, una sala multifuncional, un magatzem, una recepció i un bany. Hi ha una treballadora social, un educador social i una administrativa. 

La reforma s’ha dut a terme per dos motius: major espai i major privacitat. Fins ara el departament de Benestar Social de Capdepera nucli estava situat dins el consistori, a una sala petita i zona de pas, la qual no donava la privacitat adient. Des de l’equip de govern apostaven per aquesta reforma ja que el departament de Benestar Social és una de les àrees que més es reforça cada any amb els pressuposts per poder donar la cobertura necessària a tota la població de Capdepera que la necessita. 

Can Rata feia una sèrie d’anys que estava en desús i aquest mateix equip de govern ho va deixar deteriorar-se quan havia acollit durant molt de temps cursos d’adults i la ràdio municipal, entre altres serveis. 

Suposadament el funcionament del departament serà el mateix, els usuaris residents a Capdepera hauran d’acudir a les noves dependències, i els usuaris residents a Cala Rajada continuaran anant al Centre Cap Vermell. Tot i que hi ha més que rumors que tot el departament es concentri a Capdepera. Cosa que seria una barbaritat.

L’obra de Can Rata ha tengut un pressupost de 117.049,47€.