L’Agenda Local 21, torna a posar  en marxa el Fòrum de  participació ciutadana
Image
   Dia 28, a la sala multiusos del Teatre, s’inicià una nova etapa del fòrum ciutadà de l’Agenda Local 21. En aquest primer encontre, després d’un llarg parèntesi, hi participaren una trentena de persones a títol  individual o en representació d’alguna de les associacions convidades. L’acte va estar dirigit per la tècnic de Medi Ambient, Margalida Servera, la regidora de MA, Maria Orts,i el batle Tomeu Alzina.
   Després de donar la benvinguda, es comentaren alguns aspectes bàsics al voltant de l’agenda: Què és? Per a què serveix? Com es troba a Capdepera? Com funciona? Després es passà a analitzar l’informe de sostenibilitat de Capdepera corresponent al 2007, que fa balanç d’alguns paràmetres  com l’evolució de la població, l’atur, l’ocupació turística, el consum d’energia i aigua, evolució dels residus, urbanisme i sanejament ...

Image

   Després es comentaren alguns aspectes del pla d’acció vigent, sense fer un estudi exhaustiu, que s’entregaren amb un dossier d’informació. Per acabar, després de contestar algunes preguntes, s’acordà crear diverses comissions i, a través de correu electrònic, es convocarà els assistents (deixant una porta oberta a noves incorporacions) a través de la pàgina web de l’ajuntament, Cap Vermell digital i altres webs d’associacions.

   Es va presentar un calendari de reunions, que començarà el més de setembre, però prèviament es remetrà informació de cada sector i es recolliran les dades i propostes  que enviïn els participants. Les reunions previstes, per sectors, són:
   - dia 16 de setembre: Mobilitat, seguretat, renou i emissions atmosfèriques
   - dia 17 de setembre: Medi natural i fora vila
   - dia 23 de setembre: Residus, energia i aigua
   - dia 24 de setembre: Usos del territori i planejament urbanístic
   - dia 30 de setembre:  Serveis sanitaris, socials,educatius i culturals
   - dia 7 d’octubre: Activitats econòmiques i turisme
   A cada convocatòria hi participarà els regidors  i tècnics d’àrees implicats
   Des de Cap Vermell crearem un enllaç (link) amb l’Agenda local 21 de Capdepera

Image