La construcció de l'edifici de serveis de Cala Rajada

passa per la demolició de l'antic Club s'Auba.

Image

   Un dia després de l'aprovació, pel plenari de l'Ajuntament de Capdepera, del procés a seguir per dur endavant les obres de construcció del nou edifici de serveis de Cala Rajada, s'ha iniciat l'esbucament de l'edifici que ocupava l'antic Club s'Auba. Sembla que hi ha uns terminis molt justs i no cal badar. Aquest edifici també era conegut com "s'Auba vell".

   Inicialment va ser un club de tennis, que es va convertir en l'escola s'Auba, amb les aules dels primers cursos (en aquella època hi havia aules habilitades a diversos indrets de Cala Rajada, com ca ses Monges i la plaça dels Pins). Després, ja inaugurat el centre nou de s'Auba, albergà les aules d'educació Infantil, i va ser ser ocupat, en part, per la biblioteca municipal. Actualment estava pràcticament abandonat, únicament el pati s'emprava com a lloc de trobada de joves de la localitat.

  Malgrat que es pugui dir que el seu valor arquitèctònic era escàs, que no ho dubtam, el cert és que molts d'al·lots i al·lotes del poble passaren per les seves aules, i veure'l esbucat produeix un invevitable sentiment de tristor.

   S'Auba vell ja és història.

Image

Image

Image

fotos de Lena Labbs i Maribel Magaz