Ens pocs dies s'ha adobat la canonada d'aigües brutes que s'havia romput al carrer Col·legi. Des de dimarts vespre la síquia es troba tapada i resta pendent d'asfaltat el tram de carrer aixecat. Ja és sabut que aquesta canonada es troba en molt mal estat i ara se romp aquí i després allà... No seria necessari fer un pensament i canviar-la de dalt a baix?