Una vegada més (i ja hem perdut el compte!) hi ha hagut un vessament d'aigües a sa Pedruscada. Pel que ens comentaren in situ, sembla que un filtre es va embossar i s'han hagut de tornar a obrir les comportes i adobar l'avaria. 

La intervenció dels operaris va ser molt ràpida i el vessament limitat, però tot indica que aquest indret és un punt negre de la xarxa de clavegueram. De fet, ja publicàvem - el 22 de juny i  el 14 de juliol-  notícies referides al mateix lloc amb avaries semblants.La repetició de les avaries hauria de ser un motiu d'intervenció determinant per a solucionar el problema. No podem oblidar també la necessitat que els veïns col·laborin no llançant a les canonades materials que puguin obstruir els filtres (com ara tovalloletes, compreses, tampons, palets per a les orelles...).