Image

   L'obra social de la CAM disposa d'una exposició itinerant al voltant de l'aigua. Dilluns, dia 17 de desembre, visità el col·legi s'Auba de Cala Rajada

  L'exposició mostra alguns aspectes generals del cicle de l'aigua i a través d'alguns experiments senzills pretén conscienciar a l'alumnat sobre l'importància de fer un ús racional. Així mostren un model de depuradora, valoren l'ús de difussors d'aigua i comenten alguns mètodes per estalviar a la casa o en regadius (per exemple, emprar plantes autòctones a jardins).

  No podem deixar de valorar molt positivament aquestes iniciatives per dos motius: primer perquè aquestes exposicions, en format reduit,  són a l'abast de l'alumnat de primària,  i segon que s'apropen a les escoles, evitant desplaçaments. Això independentment de l'importància pròpia del tema de l'aigua i l'importància d'un ús responsable de la mateixa.