Image

A continuació es transcriu la nota de premsa de la Conselleria.

Avui matí el conseller Gabriel Vicens ha mantingut una reunió amb els membres del consistori a Capdepera

Continuant amb els contactes que el conseller Gabriel Vicens manté amb tots els consistoris de la zona de Llevant, avui ha visitat la localitat de Capdepera per tal de tenir un primer contacte amb el Batle, Bartomeu Alzina i altres membres del consistori.

La reunió bàsicament ha tengut un tema com a eix principal, i no és altre que la futura connexió ferroviària amb el municipi y la seva zona turística principal.

El batle ha tengut l’oportunitat d’elevar al conseller les seves demandes pel que fa al transport públic entre aquella zona i la resta de l’illa.

El conseller, juntament amb el director general de Mobilitat i el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, ha presentat en línies generals el que serà el projecte de la recuperació de l’antic traçat ferroviari de Manacor fins Artà, i la intenció de la Conselleria que s’enllesteixi durant aquesta legislatura. També s’ha volgut deixar clar que la voluntat dels membres de l’actual conselleria és d’estudiar la viabilitat d’una perllongació de la línia de tren des d’Artà fins a Capdepera i Cala Rajada. Sempre tenint en compte que el projecte inicial arribarà fins a Artà i que paral·lelament s’anirà avançant en el sentit de consensuar, Ajuntament-Conselleria, un passadís per arribar al municipi gabellí, tenint en compte sempre les dificultats que tot traçat nou pot dur implícites, com expropiacions, zones urbanitzades i construccions existents, dificultats naturals, etc.

Al mateix temps els representants municipals també han pogut plantejar les dificultats que s’han trobat a l’hora de enllaçar els distints nuclis urbans que té el municipi a través del transport públic de bus.

La Conselleria els ha ofert la màxima col·laboració tècnica per poder establir un transport municipal i per millorar els actuals enllaços del municipi amb Manacor i Palma. També han establert un calendari per mantenir una sèrie de reunions conjuntes per tractar els temes des de caires més tècnics.