GRAN PARTICIPACIÓ A L'ACTE INAUGURAL DE L’ESPORT ESCOLAR DE LA COMARCA DE LLEVANT

 El Servei Municipal d’Esports organitzà el dissabte dia 1 de desembre l’acte d’inauguració de l’esport escolar a la Comarca de Llevant.

Aquest acte consistí en una gran diada lúdica i esportiva, amb representació de nins i nines de tota  la comarca de Llevant.

 

La Jornada s'inicià a les 10, i fins a les 13  hi hagué trui. Es practicaren esports com bàsquet, futbol-sala, atletisme, vólei... i d’altres jocs i esports no tradicionals. Es comptà amb la presència del Director Insular del Consell de Mallorca, Antoni Seguí, la Regidora d'Esports M. Pilar Gasull i el Regidor d'Hisenda i Comunicaíó Sebastià Sureda.

 

També hi va haver inflables i berenar per a tots.

Sols volem deixar constàcia de l'escàs aparcament de la zona, no sols per a aquestes convocatòries sinó en el dia a dia de les activitats esportives. Diuen que està prevista una reforma circulatòria amb totes. Esperarem!