ÈXIT EN L’EDICIÓ TORNEIG DE JUDO “JAUME VIDAL, FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2008”
Image

    El passat dissabte dia 30 de maig en el col•legi Jaume Vidal i Alcover, de Manacor, era una veritable festa, ja que el torneig de judo arribava a la X edició, en el marc del programa de les Fires i Festes de Manacor.
   L’escenari era ideal, malgrat el nou pavelló esportiu quedà petit per a acollir la centena i mitja de joves judoques,  a més dels pares, mares i acompanyants. Una vegada més cal felicitar a l’organització del Reshinkan i l’APIMA del collegi, per l’excel•lent preparació de l’event.
  El festival s’inicià amb les paraules de benvinguda de la regidora d’Esports , Bel Febrer,i el tancament va anar a càrrec del president de l’APIMA, Miquel Àngel Servera
   Se varen convocar cent joves judoques, dels qual se presentaren  93, entre e i 12 anys. Les modalitats que hi havia eren exhibició tècnica randori, reservada fins els 8 anys, i la competició de 8 a 12 anys.

Image

Image

Image